Happy Wheel

Happy Wheel

maanantai 27. syyskuuta 2010

Uusvanha suunta: Toimintaterapia
Tässäpä siis uutta suuntaa elämälle. Olen pyrkimässä ammattikorkeakoulu Metropoliaan tammikuussa alkavaan toimintaterapian koulutukseen, joka kestää 3,5 vuotta. Itse asiassa koulutus on uusi, samoin työnimike. Mutta työnkuva on vanha tuttu. Opiskeluaikoina toimin epäpätevänä erityisopettajana ja kouluavustajana erityisoppilaitoksissa. Tykkäsin siitä touhusta kuin hullu puurosta, ja vasta nyt olen tajunnut, että itse asiassa toimin tuolloin hyvin pitkälti toimintaterapeuttina. Joten täältä tullaan! :D
Koulutusohjelmat 2010–2011

Lukuvuosi: 

TOIMINTATERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Toimintaterapeutti (AMK)
210 op / 3,5 vuotta
Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan arjessa eläminen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Asiakkaan taitoja ja mielenkiintoja vastaavan toiminnan löytäminen yhdessä asiakkaasi kanssa onkin toimintaterapeuttina tärkeä osaamisalueesi. Koulutuksen aikana opit käyttämään erilaisia toimintoja sekä analysoimaan ja soveltamaan niitä asiakkaillesi niin, että ne tukevat asiakkaan osallistumista ja hyvinvointia. Erilaisten toimintojen tekemisen myötä ymmärrät niiden tarkoituksen ja merkityksen myös oman toiminnallisen identiteettisi ja pätevyytesi rakentajana. Asiakkaan toiminnan arvioiminen sekä sen perusteella tehty toimintaterapiasuunnitelma ja sen toteuttaminen yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti, ovat myös keskeisiä osaamisalueitasi. Opit ymmärtämään terapeuttisen yhteistyösuhteen merkityksen ja ymmärrät sen asiakaslähtöisen toimintaterapiaprosessin edellytykseksi. Lisäksi opit arvioimaan ja suunnittelemaan toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttamaan niitä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tulevaa osaamistasi ovat myös asiakkaiden, heidän perheidensä ja työyhteisön jäsenten neuvonta, ohjaus ja konsultointi.
Toimintaterapeuttina voit työskennellä toimintaterapeuttina, ohjaajana tai asiantuntijatehtävissä esim. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutus- ja tutkimuskeskuksissa, erityiskouluissa, järjestöissä, yksityisissä palvelujärjestelmissä, erityishuoltopiireissä, erilaisissa projekteissa sekä yrittäjänä. Työssäsi tarvitset kykyä työskennellä itsenäisesti sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä, koska työ sisältää asiakastyön lisäksi työskentelyä moniammatillisissa työryhmissä sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja asenteisiin vaikuttamista. Toimintaterapian kasvavia työalueita ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, päihderiippuvaisten hoito ja kuntoutus, työterveyshuollossa toteutettava työkyvyn ylläpito, kuntouttava työtoiminta, ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen sekä ihmislähtöisen teknologian käytön suunnittelu ja toteutus.
Koulutusohjelman opinnot perustuvat ammattikorkeakoulututkinnon suorittaville laadittuihin yleisiin ja koulutusohjelmakohtaisiin osaamisalueisiin. Opiskelijana sinulla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissasi. Teoreettinen tietoperusta karttuu luennoilla ja opiskelijalähtöisissä seminaareissa sekä itsenäisenä opiskeluna. Käytännön taitoja opit harjoittelemalla työpajoissa erilaisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä toimintoja, joita analysoidaan ja sovelletaan terapeuttiseen tarkoitukseen sopiviksi. Teoria- ja työpajaopintojen jälkeen pääset harjoittelemaan käytännön osaamistasi työelämän toimintaympäristöihin. Opintojen aikana laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja opintojen loppuvaiheessa kokoat osaamisesi portfolioon. Osan opinnoista voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa ja opinnäytetyön voit tehdä yhteistyössä työelämätahon kanssa.

Tutkinnon rakenne


Perus- ja ammattiopinnot 105 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 75 op
Opinnäytetyö 15 op
Opinnot yhteensä 210 op

Lainattu Oulun seudun ammattikorkeakoulun sivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattikorkeakoulut/?lang=fi
1 kommentti:

  1. Hei kuulostaa ihanalta :) Tsempit että pääset, upea ja hieno ammatti sinulla haaveissa!

    VastaaPoista

Ihanaa, että jätät kommentin! Pidäthän kommenttisi sävyn rakentavana ja kaikkia kunnioittavana. Erilaiset mielipiteet ja rakentava kritiikkikin ovat tervetulleita, niistä voi aina oppia uutta. Toivon kuitenkin, että blogin sävy säilyy positiivisena. Kiitos! =D